Läser in...

Disk Användandning

Bandbredd

CPU

Använt
Bandbredd
Begränsning :
Användt:
Procentuellt Använt:
Månads Graf
Nätverkshastighet (MB/s)

Monitillring
Styrkeindikator
VNC
Styrkeindikator
Med valda:

Rescue mode providesability till boot ett small Linux environment from another disk so that you can rescue your primary linux VPS eller backup files that are present on it

Säkerhetskopior på din VPS, ID:
datum för vilka säkerhetskopior av denna VPS finns tillgängliga listas nedan. Du kan omorganisera eller ta bort dem i enlighet därmed.
Säkerhetskopior Datum Händelse
Månads Säkerhetskopior Använt:
Månads Återställs Använt:
Nuvarande cykel:
{{backuply_list_head}}
Månads Säkerhetskopior Använt:
Månads Återställs Använt:
Nuvarande cykel:
{{ver_ram_settings}}
{{default}} ( )
{{ver_cpu_settings}}
{{default}} ( )
Virtuella Servrar
Launch Istance

Operativ system

Fri
Fri
Fri
Fri
GB {{li_space_max}} Fri
MB Fri
MB Fri
MB Fri
GB Fri
Kärnor Max Fri
Redigera Istance

Fri
Fri
Fri
Fri
GB {{li_space_max}} Fri
MB Fri
MB Fri
MB Fri
GB Fri
Kärnor Max Fri

Avancerade alternativ

KB / s
KB / s
Molnresurser
Resource TypBegränsningAnväntTillgängligt
Number av VMs
Number av Användares
Disk utrymme
RAM
Bandbredd
IPv4
Iternal IP Adresses
IPv6-undernät
IPv6
Totalt antal kärnor
Max kärnor / VM
- -
{{cr_space_per_vm}}
- -
Användares
Lägg till Användare
Redigera Användare
{{eapi_page_head}}
{{apik_key_notice}}
Uppgifter
SSH-nycklar
Lägg till SSH Nyckel
Redigera SSH Nyckel
Applikationersinstalleringar
ISO Hanterament
Lägg till ISO
Omvänd DNS
{{lm_volume}}
Ändra Profil
Inställningar
Ändra lösenord
API-referenser
Två Faktor Authentication
Fakturering

Obetald Ivoices

Current Användande

Balans

Kostnader this Månad
DNS Hanterament
0%
Hantera Zone
Lägg till ISO
Säkerhetskopiera Servrar
 
Lägg till Säkerhetskopiera Server
directillry where backups will be stillred
Redigera Säkerhetskopiera Server